Θέλετε να κάνετε μόνωση ή κάποια άλλη ειδική εφαρμογή;

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

Θερμοπρόσοψη Κτηρίων

Θερμοπρόσοψη ονομάζεται η Θερμομόνωση των όψεων ενός σπιτιού εξωτερικά. Η μέθοδος της θερμοπρόσοψης εφαρμόζεται πλέον στα νέα κτίρια καθώς και σε υφιστάμενα και προστατεύει από ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες και δυσμενείς κλιματολογικούς παράγοντες , προσδίδοντας παράλληλα ένα υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα .

Τα στάδια κατασκευής ενός μανδύα θερμοπρόσοψης είναι τα ακόλουθα:

  • Εφαρμογή ασταριού στην επιφάνεια του κελύφους.
  • Εφαρμογή κόλλας θερμοπρόσοψης στο κέλυφος.
  • Επικόλληση των πλακών πετροβάμβακα ή εξιλασμένης πολυστερίνης στο κτιριακό κέλυφος.
  • Στερέωση των πλακών με βύσματα.
  • Τοποθέτηση γωνιόκρανων με υαλόπλεγμα και ενίσχυση στις γωνίες των ανοιγμάτων.
  • Εφαρμογή της κόλλας στην οποία εγκιβωτίζεται ένα ενισχυμένο πλέγμα.
  • Εφαρμογή ασταριού τελικού στρώματος στην επιφάνεια.
  • Τοποθέτηση πάστας θερμοπρόσοψης με το χρώμα που έχει επιλεχθεί.