Θέλετε να κάνετε μόνωση ή κάποια άλλη ειδική εφαρμογή;

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

Ανεστραμένη Μόνωση

Η Ανεστραμμένη μόνωση, είναι μια από τις κύριες μεθόδους μόνωσης και αποκαλείται ανεστραμμένη γιατί είναι η αντίστροφη της συμβατικής.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η στεγανοποίηση βρίσκεται κάτω από τη θερμομόνωση.

Το γεγονός αυτό , εξασφαλίζει τα εξής πλεονεκτήματα :

 • Η επιφάνεια με ανεστραμμένη μόνωση παραμένει βατή και επισκέψιμη για να χρησιμοποιηθεί για διάφορες δραστηριότητες.
 • Η στεγανοποίηση δεν έχει άμεση έκθεση στο εξωτερικό περιβάλλον.
 • Για τον ίδιο λόγο, αποφεύγει όλες τις βλαβερές υπεριώδεις και κάθε άλλο ατμοσφαιρικό επιβαρυντικό παράγοντα, που συντελούν στη γήρανση και υποβάθμισης της στεγάνωσης.
 • Η ύπαρξη της θερμομόνωσης πάνω από τη στεγάνωση, αποτελεί ουσιαστικά ένα είδος απόλυτης προστασίας της στεγανοποίησης από ακραίες θερμοκρασίες και ιδιαίτερα από συνεχείς εναλλαγές στη θερμοκρασία, που επίσης παίζουν καταλυτικό ρόλο στη γήρανση της στεγανωτικής στρώσης.

Συνοπτικά τα στάδια για την κατασκευή επιφάνειας ανεστραμμένης μόνωση είναι τα εξής :

Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας προς μόνωση.

 1. Δημιουργία φράγματος υδρατμών με το ανάλογο απαλειφόμενο βερνίκι.
 2. Επίστρωση με ελαφρομπετόν για τη δημιουργία κλίσεων στην επιφάνεια.
 3. Εφαρμογή με απαλειφόμενο ασφαλτικό γαλάκτωμα για την καλή συγκόλληση των μεμβρανών.
 4. Τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης ( ασφαλτόπανου).
 5. Τοποθέτηση γεωυφάσματος για την προστασία του ασφαλτόπανου.
 6. Τοποθέτηση φύλλων εξιλασμένης πολυστερίνης.
 7. Τοποθέτηση γεωυφάσματος προστασίας.
 8. Τοποθέτηση κροκάλας – χαλικιού ή πλακών.