Θέλετε να κάνετε μόνωση ή κάποια άλλη ειδική εφαρμογή;

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

Μεμβράνες

Η εταιρία μας διαθέτει μηχανήματα για την συγκόλληση όλων των τύπων μεμβρανών που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων.

Ενδεικτικά θα δείτε παρακάτω ορισμένους τύπους μεμβρανών

  • Στεγανωτικές μεμβράνες κατασκευής ΧΥΤΑ και λιμνοδεξαμενών
  • Υπογείων κατασκευών
  • Μεμβράνες Πολυαιθυλαινίου (LDPE)
  • Μεμβράνες PVC
  • Μεμβράνες TPO
  • Μεμβράνες EPDM