Θέλετε να κάνετε μόνωση ή κάποια άλλη ειδική εφαρμογή;

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

Αυτοεπιπεδούμενα Δάπεδα

Το αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές δάπεδο χρησιμοποιείται εσωτερικά σε κτίρια και βιομηχανικούς χώρους για επιπέδωση ή εξομάλυνση νέων ή υπαρχόντων υποστρωμάτων από σκυρόδεμα , για την κατασκευή του ιδανικού υποστρώματος προκειμένου να τοποθετηθούν ξύλινα δάπεδα ή πλαστικά (pvc) δάπεδα, σε πάχη από 5 έως 40 mm . Είναι κατάλληλο για χώρους με βαριά κυκλοφορία , σε εμπορικά κέντρα , γραφεία , εκθέσεις χώρους υγιεινής κ.τ.λ. .

Χάρη στην πολυμορφικότητα του καθίσταται ιδανική λύση και στον τομέα της διακόσμησης και σε κτιριακά έργα γενικότερα.

Τα στάδια κατασκευής του ατοεπιπεδούμενου δαπέδου είναι τα εξής :
• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι υγειές , ξηρό , και καθαρό από σκόνες έλαια και σαθρά τμήματα .
• Στην επιφάνεια του υποστρώματος γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως τρίψιμο, κλπ., ώστε να ανοιχθούν καλά οι πόροι της, προκειμένου να διεισδύσει το αστάρι για να εξασφαλίσει την αυξημένη αγκύρωση και πρόσφυση της εποξειδικής επίστρωσης πάνω στο υπόστρωμα. Το υπόστρωμα στη συνέχεια καθαρίζεται επιμελώς με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. Τυχόν ατέλειες του υποστρώματος (ρωγμές, οπές) στοκάρονται .Κατόπιν, η κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια ασταρώνεται με το αστάρι.
• Το αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές εφαρμόζεται με οδοντωτή σπάτουλα στο δάπεδο σε πάχος από 1mm έως 3 mm .Για περισσότερο πάχος χρησιμοποιούνται αδρανή συγκεκριμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης . Κατόπιν χρησιμοποιείται ακιδωτό ρολό προκειμένου να εκτονώσει τον εγκλωβισμένο αέρα .