Θέλετε να κάνετε μόνωση ή κάποια άλλη ειδική εφαρμογή;

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

Θερμομόνωση

Είναι γνωστό από το επιστημονικό πεδίο της Μετάδοσης Θερµότητας πως όταν έρθουν σε επαφή δύο αντικείμενα µε διαφορετικές θεοκρασίες, τότε εµφανίζεται ροή θερµικής ενέργειας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο σώµα. Η ροή αυτή χαρακτηρίζεται ως θερµοροή.

Το παραπάνω φαινόμενο δημιουργεί προβλήματα απωλειών ενέργειας. Στην περίπτωση των κτιρίων η θερµότητα ρέει µε φυσικό τρόπο από ένα θερµό χώρο σε έναν ψυχρότερο. Κατά τη χειµερινή περίοδο αυτή η ροή θερµότητας κινείται είτε άµεσα από όλους τους θερµαινόµενους χώρους του κτιρίου προς τους παρακείµενους µη θερµαινόµενους χώρους (σοφίτες, αποθήκες, υπόγεια) και προς το εξωτερικό περιβάλλον, είτε έµµεσα διαµέσου των εσωτερικών οροφών, τοίχων και δαπέδων, οπουδήποτε ή οποτεδήποτε παρουσιάζεται θερµοκρασιακή διαφορά. Αντίθετα, κατά τη θερινή περίοδο η θερµότητα ρέει από το εξωτερικό περιβάλλον προς το εσωτερικό του κτιρίου. Για να διατηρηθούν ικανοποιητικές συνθήκες θερµικής άνεσης στο κτίριο και να µειωθεί η ενέργεια που προσδίδεται στο κτίριο από τα µηχανικά συστήµατα θέρµανσης, ψύξης και κλιματισμού είναι απαραίτητη η χρήση θερμομόνωσης, η οποία και έχει ως τελικό σκοπό τη µείωση της θερµοροής παρέχοντας µία αποτελεσµατική αντίσταση στη ροή της θερµότητας .

Τα θερμομονωτικά υλικά καθορίζουν τη συμπεριφορά του κτιριακού κελύφους από πλευράς δοµικής φυσικής και έχουν ως προορισµό τους να µειώσουν το συντελεστή θερµοπερατότητας των δοµικών στοιχείων µε στόχο τη µείωση των θερµικών απωλειών κατά τη χειµερινή περίοδο και µείωση της θερµικής προσόδου κατά τη περίοδο δροσισµού .

Γενικά, τα θερµοµονωτικά υλικά οφείλουν την ιδιότητα της θερµικής αντίστασης στον αέρα που περιέχεται µέσα τους. Ο αέρας θεωρείται «κακός αγωγός» της θερµότητας, δηλαδή, έχει χαµηλό συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ.

Τα θερµοµονωτικά υλικά επιτυγχάνουν το σκοπό τους, ακριβώς επειδή διαθέτουν, στην «πορώδη» µάζα τους, πολλούς µικρούς θύλακες ακίνητου αέρα, εγκλωβισµένου σε κυψέλες ή µέσα σε ένα πλέγµα ινών. Για το λόγο αυτό τα θερµοµονωτικά υλικά έχουν κατά κανόνα και µικρό φαινόµενο βάρος.

Ταξινόμηση μονωτικών υλικών

Ένας τρόπος ταξινόμησης των μονωτικών υλικών είναι µε βάση τη χηµική σύνθεση των συστατικών τους. Επομένως, µπορούν να ταξινομηθούν σε οργανικά, ανόργανα ή σύνθετα, που περιέχουν τόσο οργανικές όσο και ανόργανες ενώσεις.

Με βάση την πρώτη ύλη των χρησιμοποιούμενων υλικών για την παραγωγή μονωτικών υλικών τα θερμομονωτικά υλικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, και βέβαια και συνδυασμούς αυτών:
1. Ορυκτά υλικά, όπως η άµµος, ο βασάλτης, ο βωξίτης, ο δολοµίτης και το γυαλί (καινούριο ή ανακυκλωµένο).
2. Πετροχηµικές πρώτες ύλες για αφρώδες πλαστικό, όπως το στυρόλιο, η ουρεθάνη και η φορμαλδεΰδη.
3. Οργανικά φυσικά υλικά, όπως ο φελλός, το ξύλο, οι φυτικές ίνες, η κυτταρίνη, το μαλλί.

Άλλος τρόπος ταξινόμησης µπορεί να γίνει µε βάση τη δοµή τους. ∆υο κατηγορίες υπάρχουν:
• τα αφρώδη, στα οποία ο αέρας υπάρχει μέσα τους µε μορφή φυσαλίδων και
• τα ινώδη, στα οποία ο αέρας περιέχεται ανάµεσα στις ίνες τους, όπως ακριβώς συμβαίνει σε ένα μάλλινο ύφασµα .

Συμπεράσματα

Η νομοθεσία περί ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων , η επιστήμη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , και όλα τα διεθνή πρότυπα κανονισμών θερμομόνωσης , καταδεικνύουν ότι όσο πιο χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ διαθέτει ένα θερμομονωτικό υλικό , τόσο πιο αποδοτικό είναι στη μείωση των απωλειών λόγω της θερμοροής σε ένα κτιριακό κέλυφος .

Η χρήση του ελαφρομπετόν (κυψελωτού τσιμεντοκονιάματος ) , λόγω των πολλών θυλάκων ακίνητου αέρα (κυψέλες αέρα) που εμπεριέχει ,καθίσταται έως και δύο φορές αποτελεσματικότερη από άλλες μεθόδους θερμομόνωσης ( περλομπετόν ή απλή τσιμεντοκονία) , και σε συνδυασμό με τις άλλες ιδιότητες του , (μικρό βάρος ανά τετραγωνικό , εξαιρετική ηχομόνωση , καλή αντοχή , κ.τ.λ.), θεωρείται ως η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος θερμομόνωσης