Θέλετε να κάνετε μόνωση ή κάποια άλλη ειδική εφαρμογή;

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

Σφραγιστικά

Για την σωστή λειτουργία των κτηρίων, η σφράγιση των αρμών παίζει ουσιαστικό ρόλο, παρόλο που αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της κατασκευής.

Σκοπός είναι η μη διείσδυση διαφόρων ουσιών (αέρας, νερό, χημικά κ.α).

Τα σφραγιστικά και τα ελαστικά υλικά είναι αυτά που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κατασκευών.