Θέλετε να κάνετε μόνωση ή κάποια άλλη ειδική εφαρμογή;

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

Ενισχύσεις Κτηρίων – Αποκατάσταση Οπλισμού

Ένας σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται στις κατασκευές , είναι η διάβρωση του σιδηρού οπλισμού. Όταν το προστατευτικό στρώμα των σταθερών ενώσεων του σιδήρου καταστραφεί πάνω στην επιφάνεια του χάλυβα , εμφανίζεται το φαινόμενο της διάβρωσης .Ο όγκος του σιδηρού οπλισμού αυξάνεται και έτσι προκαλείται το φαινόμενο της ρηγμάτωσης του σκυροδέματος (σκάσιμο) που προστατεύει τον οπλισμό .

Η βλάβη αυτή , θέτει σε κίνδυνο την στατική επάρκεια του στοιχείου , επεκτείνεται και στον υπόλοιπο οπλισμό και μειώνει την πυραντίσταση του δομικού στοιχείου .

Προκειμένου να ανακοπεί η επέκταση της διάβρωσης περεταίρω , εφαρμόζεται η μέθοδος της αποκατάστασης του οπλισμού . Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τα εξής στάδια :

  1. Εντοπισμός των σημείων στα οποία θα πρέπει να γίνει παρέμβαση .
  2. Τα αποσαθρωμένα και σπασμένα τμήματα του σκυροδέματος καθαιρούνται , μέχρι να βρεθεί επιφάνεια υγειούς σκυροδέματος και διαβρωμένου οπλισμού.
  3. Αφαιρείται η σκουριά από τον οπλισμό με τρίψιμο ή αμμοβολή και κατόπιν εφαρμόζεται ειδική εποξειδική ή αντισκωρική βαφή για να γίνει ανακοπή της περεταίρω διάβρωσης του οπλισμού.
  4. Επισκευάζεται η αποφλοιωμένη περιοχή του σκυροδέματος με εφαρμογή ινοπλισμένου επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος υψηλών αντοχών , ώστε να αποκατασταθεί η ομοιογένεια και οι αντοχές του δομικού στοιχείου.