Θέλετε να κάνετε μόνωση ή κάποια άλλη ειδική εφαρμογή;

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

Στεγάνωση Τοιχείων Υπογείου

Η μόνωση των υπογείων είναι μία εργασία που απαιτείται για να δημιουργήσουμε υπόγειους στεγανούς χώρους

Η στεγανοποίηση γίνεται με τσιμεντοειδή συμβατικά υλικά, με τσιμεντοειδή οσμωτικά υλικά, καθώς και με ολόκληρο το σύστημα της στεγανολεκάνης (Μεμβράνες).

Η εφαρμογή πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένα συνεργεία και με υλικά υψηλής ποιότητας.