Θέλετε να κάνετε μόνωση ή κάποια άλλη ειδική εφαρμογή;

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

Φυτεμένα Δώματα

Τα φυτεμένα δώματα / πράσινες οροφές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ρυθμιστές της ενεργειακής συμπεριφοράς των σύγχρονων κτηρίων και να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στην βελτίωση του περιβάλλοντος

Η φύτευση των οροφών σηματοδότησε ένα οικολογικό τρόπο θερμομόνωσης, προστασίας και διατήρησης της θερμοκρασίας σε ανεκτά επίπεδα για την διαβίωση των κατοίκων.

Η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων υποδομής φυτεμένων δωμάτων, που πληρούν της προδιαγραφές, συνδυάζει τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων και την περιβαλλοντική αναβάθμιση. Βελτιώνουν την θερμομόνωση του κτηρίου, συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στην προστασία